Account Suspended
हेवन मेकरद्वारासंचालित यस परियोजनाको भुक्तान गर्नुपर्ने रकम भुक्तान नभएकोले बैंकिंग कसुर अन्तर्गत उक्त सस्था र संचालकलाइ कालो सूचिकोलागि अदालति/कानुनि प्रक्रिया सुरु गरि यो वेबसाइट सस्पेन्ड गरिएको छ
Contact your hosting provider for more information.